WebServer

De Webserver zorgt binnen de Server software voor een snelle doorvoer van data van binnen VisualRadioAssist naar buiten en andersom. Doordat deze "server" binnen de Server software op het hele netwerk bereikbaar is kan dit software onderdeel worden ingezet voor veel doeleinden.


Bereikbaarheid

De WebServer van VisualRadioAssist Server is in het gehele netwerk bereikbaar op poort :8055.
Dit betekent dat je de WebServer kan aanroepen op zowel http://localhost:8055/ als lokaalnetwerk ipadres (LAN) (bijv. http://192.168.30.xxx:8055)

Koppelingen

De WebServer wordt binnen VisualRadioAssist Server intensief gebruikt voor de NPClipAssist en AutomationLink.

NPClipAssist Free

De NPClipAssist Free speler wordt ten alle tijden getoond op endpoint /npclipassist

AutomationLink

Verschillende (VRA - compatible) radioautomatiseringen kunnen werken met het POST-en van speelgegevens/nowplayingdata.
Binnen de VisualRadioAssist Server Settings zijn voor de verschillende AutomationLinks kleine stappenplannen verwerkt voor het opzetten van de verschillende integraties.
Deze WebServer koppeling wordt ten alle tijden geserveerd op endpoint /automationlink/{radioautomatisering}


AutomationLinkWebServerIntegration
Voorbeeld integratie van automation mAirlist met VisualRadioAssist WebServer


VisualRadioAssist B.V. © 2023