MICAssist

Automatiseer het schakelen tussen camerabeelden van verschillende DJ's/Programmamakers door gebruik te maken van de MICAssist.


Imgur

In het Control Panel zijn de instellingen voor het paneel van de MICAssist beschikbaar. Hierin zie je een vertraagde live weergave van de standen van de verschillende ingestelde MICAssists. Een MICAssist Item dat actief is, is rood gemarkeerd.

Werking MICAssist

MICAssist is een trigger module die op basis van geluid en thresholds automatisch triggers uitvoert. Op het moment dat een van de MICAssist Items wordt geactiveerd (d.w.z.: geluidsniveau is hoger dan ingestelde threshold), wordt het gekoppelde TriggerItem getriggerd. Op het moment dat het Item niet meer actief is en er geen andere MICAssist Items actief zijn wordt er teruggeschakeld naar de actieve trigger (vaak een Fallback).

Algemene instellingen

MICAssist heeft een tweetal algemene instellingen die van toepassing zijn op elke MICAssist Item wat wordt aangemaakt: Sensitivity en Talktime.

Sensitivity

Kies in een bereik van 1 tot 10 hoe sensitief VisualRadioAssist Server voor geluid moet zijn. 1 Zorgt voor schakeling wanneer er contructief geluid is op een MICAssist Item en 10 zorgt voor schakeling bij elke kleine piek boven de threshold van een MICAssist Item.

Talktime

De Talktime doet wat de naam zegt: de mate van agressiviteit van VisualRadioAssist op het moment dat het geluidsniveau onder het threshold niveau valt. Wanneer je kiest voor een korte tijdspan (min. 1000ms / 1 s) zal VisualRadioAssist na 1 seconde stilte onder de threshold direct terugschakelen naar de op dat moment actieve trigger. Bij een langere Talktime zal er dus langer worden gewacht met terugschakelen, en kan het zijn dat de "persoon"/MIC weer genoeg geluidsniveau creëert waardoor er geen tussenschakeling plaatsvindt (rustiger).

MICAssist Item Eigenschappen

Eigenschap Omschrijving
Naam Identificeer MICAssist's bijvoorbeeld per 'MIC-DJ' of 'MIC-COHOST'
Geluidskaart Maak een keuze uit de verschillende geluidskaarten op de VisualRadioAssist Server.
MICAssist audiomanagement
Threshold Geluidsniveau waarbij het MICAssist Item/de Trigger getriggerd wordt. Snelheid van deze actie is afhankelijk van de algemene MICAssist instelling Sensitivity.
Versterking Niet genoeg geluidsniveau bij het praten in de betreffende microfoon (bijv. enkel uitslaan tot ~10%)? Gebruik de versterking voor het bijstellen van het niveau.
TriggerItem Wanneer het MICAssist Item actief wordt, wordt dit TriggerItem getriggerd.
Hierbij kan er bijvoorbeeld een ContentAssistVisual getriggerd worden waarbij de camera, die op een microfoon van een MIC/DJ/COHOST is gericht, zichtbaar wordt.

Dikgedrukte waarden zijn in het Control Panel te bewerken per aangemaakt MICAssist Item, deze Items worden initieel op de VisualRadioAssist Server aangemaakt.


VisualRadioAssist B.V. © 2023