Control Panel
ItemAssist

De AutomationLink kan o.a. de ItemAssist activeren. Hierdoor wordt bijvoorbeeld het nieuws, het weerbericht of de verkeersdrukte automatisch op een eenvoudige manier gevisualiseerd voor de kijker.


ItemAssist overzicht

Beheer via het Control Panel alle aangemaakte ItemAssist Items en zie direct welke live zijn door de rode markering.ItemAssist Editor

ItemAssist Item

Een ItemAssist Item bevat altijd de volgende eigenschappen:

Eigenschap Beschrijving
Naam Identificatie van het ItemAssist Item.
TriggerItem De Trigger die wordt geactiveerd op moment dat de ItemAssist actief wordt.
Trigger Hetgeen waardoor de ItemAssist getriggerd wordt; AutomationLink, Bestand of Datum
Duur
Bepaald Na het triggeren van het TriggerItem blijft de ItemAssist voor 1 tot 120 sec. actief.
Hierdoor wordt het de nieuwe fallback en de NPClipAssist wacht met schakelen van de clip.
Onbepaald Het TriggerItem wordt getriggerd waardoor er direct andere triggers getriggerd worden.

Trigger

AutomationLink

Trigger wanneer een veld uit de AutomationLink huidige-track data is gewijzigd in de ingevoerde waarde.

Bestand

Trigger wanneer een lokaal bestand (op de VisualRadioAssist Server) is gewijzigd of de tekstinhoud is gewijzigd naar de ingevoerde waarde.

Datum

Trigger volgens een patroon in de tijd, bijvoorbeeld ieder uur of elke dag. Voor triggers waar je een bepaald tijdstip aan wilt koppelen, kun je terecht bij de ScheduleAssist


VisualRadioAssist B.V. © 2023